Uit de oude doos 1873

Bij het 15 jarig jubileum van De Eendracht, Aarle-Rixtel heeft men kennelijk een groot gebeuren georganiseerd want in de Provinciale Noordbrabantsche ’s Hertogenbosche Courant van 5 juli 1873 lezen we:

Aarle-Rixtel, 3 July. Maandag 30 Junij jl. Had de door het handboogschutters-gezelschap de Eendracht alhier uitgeschreven wedstrijd met den handboog plaats. Van de 20 schutterijen die aan het concours deelnamen, behaalde de boogschuttertij Ons Genoegen in Oranje van Stratum, den eersten prijs. De gouden medaille, met 279 punten in 16 schoten. De tweede prijs eene zilveren medaille, werd behaald door Het Vergenoegen van Helmond, met 271 punten. De derde prijs ook eene zilveren medaille viel met 269 punten ten deel aan de schutterij Landmans Unie te Schijndel; van dit laatste gezelschap mogt het tevens de schutter Joh.H.v.Heeswijk gelukken het eereteken te behalen, met 88 punten in 24 schoten, terwijl de rozenmedaille behaald werd door de schutterij Recht door Zee van Aarle-Rixtel, met 11 rozen in 16 schoten..

Eere aan de directie van voornoemd gezelschap, die, het was de eerste maal dat er concours gegeven werd, den wedstrijd zoo flink en met beleid regelde.

Eere ook aan de schutterijen, die door hunne goede houding en kameraadschappelijke omgang de orde, op zulk een feest zoo noodig, hielpen handhaven.

Bron: Provinciale Noordbrabandsche ’s Hertogenbosche Courant d.d. 5 juli 1873

Dit vindt je misschien interessant....

Reacties zijn gesloten.