Op zondag, 31 mei 2015, heeft de Algemene Ledenvergadering de nieuwe statuten en het nieuwe reglement van orde goedgekeurd. Op 3 juni 2015 zijn de statuten gepasseerd bij de notaris. Beiden zijn nu geldig. Hieronder zijn de statuten te downloaden. Statuten OGIO 1864

Op zondag, 31 mei 2015, heeft de Algemene Ledenvergadering de nieuwe statuten en het nieuwe reglement van orde goedgekeurd. Op 3 juni 2015 zijn de statuten gepasseerd bij de notaris. Beiden zijn nu geldig. Hieronder is het reglement van orde te downloaden. Reglement van orde…