Lidmaatschap

Lid worden
Lid worden is eenvoudig bij OGIO. Je meldt bij een van de bestuursleden dat je belangstelling hebt. Als je al kunt schieten, dan is over het algemeen het invullen van een formulier voldoende. Als je nog niet kunt schieten dan ben je verplicht een beginnerscursus te volgen. Die cursus verplicht je verder tot niets. Na afloop kun je alsnog lid worden.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van je leeftijd. Vraag naar de hoogte van de contributie als je lid wilt worden. Je gaat het lidmaatschap aan voor het hele kalender jaar, of, als je na 1 juli lid wilt worden, voor het halve jaar.
Als je lid wordt van OGIO, wordt je automatisch ook lid van de Nederlandse Handboog Bond.
Na het tekenen van het formulier lidmaatschap ben je lid van OGIO.
Je hebt daarna nog 2 weken de tijd om op je besluit terug te komen, na deze periode, ben je definitief lid bij OGIO.
 
Beëindiging lidmaatschap
Om het lidmaatschap te beëindigen is een bericht aan de secretaris voldoende. Statutair is bepaald dat dat bericht voor 1 december binnen moet zijn om het einde van het lidmaatschap per 1 januari daaropvolgend te laten ingaan. In deze moderne tijd is een e-mail aan secretaris@ogio.cc ook voldoende. Deze mail moet ook voor 1 december bij de secretaris binnen zijn. Een bericht om het lidmaatschap te beëindigen dat na 1 december en voor 1 januari van het daaropvolgend jaar wordt ontvangen, leidt onherroepelijk tot een een verlenging van het lidmaatschap met 1 jaar.
 
Om vergissingen te voorkomen wordt alleen een schriftelijke opzegging of mail aan de secretaris geaccepteerd. Een mededeling over een opzegging dat via een ander lid van OGIO (bestuurslid of niet) gedaan wordt, wordt niet geaccepteerd. Ongeacht het tijdstip van beëindiging ben je verplicht de verschuldigde contributie over het hele jaar dat je lid bent te betalen.
Omdat OGIO een club is die continue op zoekt zichzelf te verbeteren, stellen we het erg op prijs als je de reden van je opzegging vermeldt.

 

Dit vindt je misschien interessant....

Reacties gesloten.